Archive

Rugadh agus tógadh an tAthair Des Wilson in Ard Mhacha Theas agus bhog sé go Béal Feirste agus é go fóill ina ghasúr óg. Bhí cónaí air ar Bhóthar Ormeau i nDeisceart na cathrach. Ó oirníodh é mar shagart, tá Des ag cur faoi agus ag obair in Iarthar Bhéal Feirste ón bhliain 1996. Nuair a bhí sé i mbun oibre le muintir Bhaile Uí Mhurchú, ceann de na ceantair is boichte agus is droch-chlúití i mBéal Feirste, tháinig coimhlint idir é féin agus Údaráis na heaglaise toisc gur labhair sé amach maidir le cúrsaí bhochtannais is neamhionnanais sa cheantar....

Rugadh agus tógadh Cristín Mhic Chathail i mBáile Uí Mhurchú agus chuir sí a gcuid páistí ar fad fríd an Ghaeloideachas agus d’fhoghlaim sí Gaeilge fríd an phróiseas. D’obair sí go deonach in Meánscoil Feirste agus in Naíscoil na bhFál agus bhí sí i measc na bunaitheoirí de chuid naíscoil agus Gaelscoil an Lonnáin.   Christine was born and reared in Ballymurphy and sent all her children to Irish medium schools and learned Irish herself through this process. She worked voluntarily in Meánscoil Feirste and Naíscoil na bhFál and was amongst the founders of Naíscoil and Gaelscoil an Lonnáin....

Rugadh agus tógadh Matt in Loiste na Móna agusgabhadh é agus é ina dheagóir in 1977 agus chaith sé tréimhse saoil i bpríosún na Céise , áit ar fhoghlaim sé Gaeilge sular scaoileadh saor é in 1992. Tá Matt ag teagasc Gaeilge sa phobal agus bainte le forbairt pobail sa cheantar ó shin. Bhí sé i measc bunaitheoirí Naíscoil agus Gaelscoil na Móna in Loiste na Móna agus bíonn sé ag teagasc ranganna oíche le Glór na Móna go fóill.   Matt was born and raised in Turf Lodge and was arrested as a teenager in 1977 and sentenced to Life Imprisonment...

Rugadh agus tógadh Máire Mhic Ionnrachtaigh ar Bhóthar an Lóiste Úr i mBéal Feirste sular phós sí agus sular neadaigh sí ar Chnoc Dhiarmada in Iarthar Bhéal Feirste. Bhí Máire gníomhach sa pholaitíocht áitiúil ó na luath 70í agus bhí sí ina ball bunaidh den ‘Relatives Action Committtee’ a chuaigh i mbun feactasaíochta in éadan Blocanna na Ceise Fada. Ar a bharr seo bhí sí ina ball bunaidh den ghrúpa radacach, feimineach ‘Women Against Imperialism’. Chuidigh sí fosta le hIonad na mBan ar Bhóthar na bhFál a bhunú in 1984. huaigh Máire i mbun traenála le bheith ag feidhmniú mar éascaitheoir ar ghrúpa...

 Rugadh agus tógadh an bheirt deartháir, Séamus agus Seán Mac Seáin, i mBéal Feirste agus, ar a bealaí féin, tá siad beirt tar éis cur le saol na Gaeilge i mBéal Feirste agus níos faide i gcéin. Bhí baint nach mór acu le forbairt phobal, agus pobail éagsúla, na Gaeilge in Iarthar Bhéal Feirste, go háirithe. Tá ainm na beirte, taobh le daoine iontacha eile, luaite le bunú tionscadail phobail ar nós, bunú Chultúrlann MacAdam/Ó Fiaich agus bunú Choláiste Feirste. Tá bunú Ghaeltacht Bhóthair Seoighe ar cheann de bhuaicphointe forbartha na Gaeilge i gCathair Bhéal Feirste. Tá sé tráthúil go bhfuil pobal...