Tommy Holland

Tommy Holland

Rudadh agus tógadh Tommy i mBaile Uí Murchú. Bhí baint lárnach ag Tommy le Féile Pobail Chnoc na Foinse sa cheantar agus tá 30 bliana caite aige mar chuid de thionscadail forbartha pobail in Iarthar Bhéal Feirste. Bhí baint aige le hIontaobhas Forbartha Uachtar Chluanaí ón tús agus suíonn sé ar an bhord go fóill. Is Bainisteoir é ar Ionad Achmhainní an Phobail atá lonnaithe i mBaile Uí Mhurchú.

 

Tommy was born and raised in Ballymurphy. He was centrally involved in the Springhill Community Festival from the outset and has spent over 30 years of involvement in many community development projects in West Belfast. He was involved in the Upper Springfield Development Trust from the beginning and now manages the Upper Springfield Resource Centre which is based in Ballymurphy.