Matt Lundy

Matt Lundy

Rugadh agus tógadh Matt in Loiste na Móna agusgabhadh é agus é ina dheagóir in 1977 agus chaith sé tréimhse saoil i bpríosún na Céise , áit ar fhoghlaim sé Gaeilge sular scaoileadh saor é in 1992. Tá Matt ag teagasc Gaeilge sa phobal agus bainte le forbairt pobail sa cheantar ó shin. Bhí sé i measc bunaitheoirí Naíscoil agus Gaelscoil na Móna in Loiste na Móna agus bíonn sé ag teagasc ranganna oíche le Glór na Móna go fóill.

 

Matt was born and raised in Turf Lodge and was arrested as a teenager in 1977 and sentenced to Life Imprisonment in Long Kesh where he learned fluent Irish before being released in 1992. He began teaching Irish in the community and immediately immersed himself in community development. Matt was amongst the founders of Naiscoil and Gaelscoil na Móna in Turf Lodge and still teacher classes on behalf of Glór na Móna.