Gerry Adams

Gerry Adams

Rugadh Gearóid Mhic Adhaimh i mí Dheireadh Fómhair 1948 agus d’fhás sé aníos i gceantar Bhaile Uí Mhurchú in Iarthar Bhéal Feirste. Ghlac sé ballraíocht de chuid Sinn Féin nuair a bhí cosc ar an eagraíocht le linn na 1960í agus bhí sé páirteach san fheactasaíocht maidir le droch títhíocht agus cearta ionannais le pobhlachtanaí eile de chuid na háite. In 1972 cuireadh i bpríosún é gan triall agus insan bhliain céanna scaoileadh saor é le bheith páirteach i gcomhráite rúnda i Londáin idir phoblachtanaí Éireannacha agus Rialtas na Breataine. Bhí Gearóid páirteach i gníomhaíochas polaitiúla agus pobail le fada an lá agus tá sé go fóill páirteach go ceannródaíoch le tograí éagsúla áitiúla chomh maith.

 

Gerry Adams was born in October 1948 and grew up in the Ballymurphy estate of West Belfast. He joined Sinn Féin when it was still a banned organisation in the mid-1960s and along with other republican activists became involved in campaigns around bad housing and equal rights in the greater Ballymurphy area.In 1972 he was interned without trial by the British and the same year he was released to participate in secret talks in London between Irish republicans and the British government.Gerry has been involved in local political and community activism throughout his life and been involved in pioneering community-based projects in the area.